Annulering- en betalingsbeleid

Algemene voorwaarden

Bij de Van Rosmalen Kliniek gelden de volgende voorwaarden omtrent de afspraken en de betalingen.

Betalingsbewijs

Na afloop van de behandeling dient het volledige bedrag, zoals besproken met de behandelaar, in de kliniek te worden voldaan.

Bij de Van Rosmalen Kliniek is het mogelijk om contant te betalen of te pinnen.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een factuur per mail of per post te ontvangen. In dit geval vragen wij om een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag te voldoen in de kliniek, direct na de behandeling. Voor de betaling van het restbedrag wordt een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd. Bij betaling via een factuur is het van belang dat u een geldig mailadres of postadres opgeeft. De Van Rosmalen Kliniek is niet aansprakelijk voor de juiste ontvangst van de factuur. Wanneer na herinnering niet aan de betalingsplicht wordt voldaan, kan besloten worden dat u niet meer welkom bent voor een nieuwe behandeling.

Bij chirurgische ingrepen, zoals een ooglidcorrectie en smartlipo laserbehandeling, is een ander annulerings- en betalingsbeleid van toepassing. Voorafgaand aan de behandeling dient een aanbetaling van 100 euro te worden gedaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk betaald te worden op de dag van de behandeling.

Annulering injectable- of huidtherapiebehandeling

Voor iedere behandeling wordt een plek gereserveerd in de agenda van de behandelaar. Annulering of wijziging van de afspraak dient minimaal 24 uur voor de behandeling plaats te vinden.

Bij een annulering of wijziging korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zal 50 euro aan kosten in rekening worden gebracht, ongeacht de reden van de annulering. U ontvangt hiervoor een factuur. De betalingstermijn voor deze factuur bedraagt twee weken. Pas na het voldoen van deze factuur kan een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Annulering chirurgische ingrepen

Bij chirurgische ingrepen, zoals een ooglidcorrectie of een smartlipo laserbenandeling, geldt een annuleringstermijn van minimaal 7 dagen voor de operatie, ongeacht de reden van annulering. Wanneer de annulering niet tijdig plaatsvindt, zal de aanbetaling van 100 euro niet worden gerestitueerd.

Te laat verschijnen op een afspraak

Wanneer u verwacht te laat te komen op uw afspraak, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven. Onze specialisten zullen dan kijken welke aanpassing in het schema mogelijk is. Om agendatechnische redenen kan echter niet worden gegarandeerd dat uw afspraak door kan gaan, wanneer u niet op tijd op de afspraak verschijnt. Indien de afspraak niet door kan gaan, zal er 50 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht voor een injectable of huidtherapie behandeling of voor een chirurgische ingreep, zoals een ooglidcorrectie of smartlipo laserbehandeling de aanbetaling van 10o euro van het totaalbedrag.

No show

Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt, wordt er 50 euro in rekening gebracht voor een injectable- of huidtherapie behandeling of voor een chirurgische ingreep, zoals een ooglidcorrectie of smartlipo laserbehandeling de aanbetaling van 100 euro. Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen. Wanneer het niet lukt om met u in contact te komen om de reden van uw afwezigheid met u te bespreken, is het helaas niet meer mogelijk om een afspraak te maken voor een behandeling (in onze klinieken).