Klachtenregeling Van Rosmalen Kliniek

Beste klant,

De Van Rosmalen Kliniek probeert je zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Toch kunnen er dingen anders lopen dan je had verwacht. Dat kan aanleiding zijn voor het indienen van een klacht. Het is zowel voor jouzelf als voor ons van belang dat je laat weten waarover je niet tevreden bent. Wij kunnen tenslotte van jouw klacht leren. Je kunt erop vertrouwen dat de kliniek je klacht serieus neemt en er zorgvuldig mee om zal gaan. Meer informatie over het indienen van de klacht en de procedure die daarop volgt vind je hieronder.

Wat is een klacht?
Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op de behandeling en/of voor- of nazorg, maar ook op de manier waarop een cliënt door een medewerker is bejegend. Daarnaast kan een klacht betrekking hebben op zaken van organisatorische aard.

Heeft u een klacht?
Indien je een klacht hebt, dan kun je die telefonisch, persoonlijk of per mail aan ons doorgeven. In eerste instantie wordt er getracht om de klacht samen met jou en de desbetreffende behandelaar op te lossen, al dan niet met tussenkomst van de interne klachtencoördinator.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Wil je direct een klacht indienen bij een onafhankelijke partij? Dan heb je de mogelijkheid om je klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh, waarbij de Van Rosmalen Kliniek is aangesloten.
De klachtenfunctionaris zal je begeleiden en bemiddelen tussen jou en de behandelaar.
Meer informatie: www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts

Geschilleninstantie DOKh
Indien de klacht ook niet via de onafhankelijk klachtenfunctionaris naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dan kun je je richten tot de Geschilleninstantie van DOKh. De klachtenfunctionaris van DOKh begeleidt je vervolgens in dit traject.
Meer informatie: www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/een-geschil-met-uw-arts

Geschilleninstantie
De Van Rosmalen Kliniek is aangesloten bij de groepsklachtenregeling en geschilleninstantie van Stichting DOKh.
Meer informatie: www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling

Klachtencoördinator Van Rosmalen Kliniek:
Indien ja n.a.v. deze klachtenregeling vragen hebt, kun je die stellen aan de klachtencoördinator van de kliniek door een mail te sturen naar info@vanrosmalenkliniek.nl t.a.v. klachtencoördinator.