Privacy Statement & Cookie Policy

Privacy Statement

Deze privacyverklaring geeft weer hoe de Van Rosmalen Kliniek met jouw persoonsgegevens omgaat.

Het gebruik van persoonsgegevens

Van Rosmalen Kliniek verkrijgt persoonsgegevens door, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de email, het intakeformulier, de website, via social media, telefoon, app, sms, post en/of mondeling. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de beroepsuitoefening of dienstverlening.

Van Rosmalen Kliniek verwerkt o.a. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Foto’s;
 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de behandeling bijv. (medische) gegevens;

Doeleinden

Van Rosmalen Kliniek verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar medische dienstverlening en de beroepsuitoefening van arts en huidtherapeut. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van Van Rosmalen Kliniek te dienen.

Grondslagen

Van Rosmalen Kliniek verwerkt deze persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • De in overeenstemming met jou uitgevoerde behandeling;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals bijv. identificatie in het kader van de richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. (IGJ);
 • Beheer van het elektronisch patiëntendossier;
 • Facturering en het zo nodig innen van gelden al dan niet middels incassomaatregelen;

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Van Rosmalen Kliniek zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw expliciete toestemming, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde grondslagen. Met de hier bedoelde derde is dan een verwerkersovereenkomst gesloten.

Website, links naar andere websites/social media

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals. LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Van Rosmalen Kliniek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn

Van Rosmalen Kliniek zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Het is voor jou in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 20 jaar is, zodat de door jouw verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 20 jaar bewaard kunnen worden.

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we, zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen;
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf toestemming bij jou;
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Via onderstaande werkwijze.
  Lees: Inzage medische dossier;
 • Als je vind dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen;
 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Lees: Vernietigen van het medisch dossier.
  Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker;
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief;
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO;
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen;
 • In geval van behandeling worden aanvullende overeenkomsten getekend;

Wij zijn transparant – jouw rechten

Inzage medisch dossier
U heeft het recht om Van Rosmalen Kliniek te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens.

Voor het opvragen van deze persoonsgegevens kunt u het onderstaande formulier downloaden. Deze dient vervolgens ingevuld en opgestuurd te worden inclusief een kopie van de legitimatie naar het volgende adres: Wijnhaven 10A, 3011 WP Rotterdam waarna wij de procedure zullen opstarten.

Let hierbij wel op: zonder kopie van de legitimatie kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Zodra de aanvraag in goede orde is ontvangen, kun je het medisch dossier ophalen in de kliniek. Bij ontvangst van het medisch dossier dient een ontvangstgegevens formulier te worden ingevuld. Zodra deze is ondertekend, kun je het dossier inzien.

Als je vragen hebt over het aanvragen van een inzage van jouw medisch dossier, dan kun je contact op nemen per mail via info@vanrosmalenkliniek.nl of telefonisch via 088 206 3500.

Vernietigen van het medisch dossier
Je hebt daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van je persoonsgegevens.  Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens.

Bij een aanvraag voor de vernietiging van jouw gegevens dien je rekening te houden dat niet alle gegevens kunnen worden vernietigd i.v.m. de wet WGBO. De wettelijke bewaartermijn van 20 jaar wordt hierbij aangehouden. Mocht je alleen een consult hebben ondergaan dan is het echter wel mogelijk om het medisch dossier te laten verwijderen. In andere gevallen wordt het medisch dossier gearchiveerd.

Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, vanwege een beroep op het beroepsgeheim van de arts of het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Indien je daartoe aanleiding ziet, hebt je tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download aanvraagformulier medische gegevens

Cookie Policy

De Van Rosmalen kliniek maakt gebruik van cookies op haar websites. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per cookiesoort uitgelegd wat deze inhoudt en waarvoor we de informatie gebruiken:

 1. Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website. De plaatsing van functionele cookies zijn dus noodzakelijk en kun je niet uitschakelen.
 2. Analytische cookies (Google Analytics Cookie) worden geplaatst om te kunnen bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s bijvoorbeeld het meeste worden bezocht en naar welke informatie onze bezoekers op zoek zijn. Deze informatie gebruiken wij alleen om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website te optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Bij een eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk jouw akkoord op de plaatsing van analytische cookies. Door bij de cookiemelding op akkoord te klikken worden de analytische cookies geactiveerd. Hier merk je niks van. Je kunt de plaatsing van deze cookies te allen tijde uitschakelen.
 3. Marketing cookies:
  • Advertising cookies: Advertisingcookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. Dit doen we namelijk het liefst zo gericht mogelijk, ook om te voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie van ons te zien krijgt. Deze cookies stellen ons ook in staat om bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken en eventueel een dienst afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Zo kunnen wij steeds de effectiviteit van de inzet van online advertenties bijhouden en verbeteren.
  • Embedded content cookies: Op onze website wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost, denk bijvoorbeeld aan YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op. Bij een eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk jouw akkoord op de plaatsing van marketing cookies. De plaatsing hiervan kun je te allen tijde uitschakelen.

Cookies blokkeren en verwijderen

De cookies die wij standaard plaatsen (functionele cookies) zorgen ervoor dat onze website werkt. Je hebt de keuze om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren of te verwijderen. Blokkeer je alle cookies, dan zouden meerdere websites minder goed kunnen werken. Je kunt tevens ongewenste cookies selectief uitschakelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om via de instellingen van jouw browser alle geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser.